دسته: سموم گیاهی

زیان های ناخواسته سیستم محصولات

زیان های ناخواسته سیستم تولید محصولات کشاوزی مانند آلودگی آب و هوا / مناطق از بین رفته در قسمت ساحلی و فرسایش خاک پیامد های عمیقی برای سلامت انسان و محیط زیست دارد. بنابراین اقدامات درجهت توسعه کشاورزی پایدار در اسرع وقت امری ضروری است. برخی از کشاورزان از مواد شیمیایی کمتری استفاده کرده اند تا تاثیر منفی کشاورزی مانند…

ادامه مطلب
X