علف کش

نمایش 1–9 از 35 نتیجه

 • آترازین

  آترازين  80%  WP

  (پودر قابل حل در آب)

  علف كش انتخابی، سيستميك بازدارنده عمل فتوسنتز

  اطلاعات بیشتر
 • استوکلر

  استوكلر  50%  EC

  (مايع امولسيون شونده)

  استوكلر علف كش انتخابي، بازدارنده سنتز پروتئين و مانع تقسيم سلولي كه اساساً از طريق جوانه ها و دوماً توسط ريشه گياه جوانه زده جذب مي شود. علف كش پيش رويشي و پيش كاشت براي كنترل علف هاي هرز يكساله بويژه پهن برگ ها مي باشد.

  اطلاعات بیشتر
 • اکسادیارژیل

  اكساديارژيل  3 % EC

  (مايع امولسيون شونده)

  علف كش انتخابي كه اساساً قبل از رويش بوده و اثرات آن در زمان جوانه زني آغاز مي شود.

  اطلاعات بیشتر
 • اکسی فلورفن

  اكسي فلورفن 24%  EC

   (مايع امولسيون شونده)

  علف كش تماسي، انتخابي و پس رويشي مي باشد كه براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ د مزارع پياز توصيه شده است. اين علف كش پس از سم پاشي از طريق شاخ و برگ علف هاي هرز جذب شده و با ممانعت از فعاليت آنزيم پروتكس در سلول ها باعث مرگ علف هرز مي گردد. علائم عمومي تاثير اين علف كش شامل زرد شدگي و بافت مردگي مي باشد كه بسته به شرايط يك تا دوهفته بعد از سم پاشي ظاهر مي شود.

  اطلاعات بیشتر
 • اگزادیازون

  اگزاديازون 12%  EC

  (مايع امولسيون شونده)

  اگزاديازون علف كش تماسي، انتخابي و بازدارنده عمل فتوسنتز مي باشد كه توسط ريشه و برگ هاي گياه قابل جذب بوده و به بخش هاي ديگر گياه انتقال مي يابدو به هر حال انتقال در گياه بسيار محدود است. براي كنترل علف هاي هرز مزارع برنج توصيه شده است.

  اطلاعات بیشتر
 • ایمازتاپیر

  ايمازاتاپير 10%SL

  (مايع محلول در آب)

  علف كش سيستميك، انتخابي و با خاصيت ابقائي مي باشد كه توسط ريشه و برگ هاي گياه قابل جذب مي باشد. براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع يونجه توصيه شده است.

  اطلاعات بیشتر
 • ایوکسنیل

  ايوكسينيل 22/5%EC

  (مايع امولسيون شونده)

  علف كش تماسي، انتخابي، با كمي اثر سيستميك و بازدارنده عمل فتوسنتز مي باشد كه توسط برگ هاي گياه قابل جذب مي باشد و خاصيت جابجايي محدود دارد. براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع پياز توصيه شده است

  اطلاعات بیشتر
 • بروموکسنیل

  بروموكسينيل 22.5% SL

  (مايع محلول درآب)

  علف كش تماسي با كمي اثر سيستميك، بازدارنده عمل فتوسنتز كه از طريق برگ ها جذب مي شود و براي مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يكساله گندم و علف هاي هرز گندم ديم مورد استفاده قرار مي گيرد.

  اطلاعات بیشتر
 • بن سولفورون متیل

  بن سولفورون متيل  60% DF

  (پودر قابل تعليق در آب)

  علف كش انتخابي، سيستميك که از رشد گياه ممانعت مي كند.

  اطلاعات بیشتر
X