سموم دامپزشکی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • سايپرمترين دامی

  سايپرمترين 10 % دامی

   نام تجاري: گيتا مترين

   گيتامترين جهت مبارزه با انگل هاي خارجي دام و طيور مانند كنه هاي يك ميزبانه و چند ميزبانه، مایت مولد جرب، مگس ها و شپش در گاو، گوسفند و طیور توصیه می شود. علاوه بر این گيتا مترين بر علیه لارو انواع میاز، مگس هیپودرما و درماتوبیا موثر است. سایپرمترین 10% همچنین کلیه انگل های مقاوم به سموم فسفره، کلره، کاربامات ها و آمیدین ها را از بین می برد در مورد بند پایان مقاوم به ددت میزان بیشتری از گيتا مترين را باید مصرف کرد.

  اطلاعات بیشتر
 • سر سوزن استيل دامپزشكی

  سر سوزن استيل مخصوص دامپزشكی

  اطلاعات بیشتر
 • فلومترين

  فلومترين 1% POUR- ON

   فلومترین جهت کنترل کنه ها و سایر انگل های خارجی در گاو، گوسفند، بز به کار می رود. این دارو تمامی گونه های کنه ها را در تمامی مراحل زندگی و همچنین گونه های مقاوم به سایر سموم، از جمله هیدروکربنهای کلرینه، ارگانوفسفات ها، کاربامات ها و آمیدین ها را از بین می برد. تکرار سم پاشی با توجه به حرارت ، نور و رطوبت محیط بین 6 الی 8 هفته می باشد

  اطلاعات بیشتر
 • لامبدا سایهالوترین

  لامبدا سایهالوترین 5% EC(امولسیون)

   سای هالوترین برای مبارزه با انگلهای خارجی دام و طیور مانند کنه های یک میزبانه و چند میزبانه، كنه مولد جرب، مگسها و شپش در دام توصیه می شود. علاوه بر این سم مذکور بر علیه لارو انواع میاز، مگس هیپودرما و درماتوبیا موثر است

  اطلاعات بیشتر
X