برچسب: کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک و تامین مواد غذایی سالم

ساکنان مناطق مرفه و دیگر طبقات اجتماعی در حال مبارزه با تولید و مصرف هستند. این در حالی است که نزدیک به یک پنجم جمعیت جهان در معرض کمبود مواد غذایی به سر می برند. تولید مواد غذایی اصلی در نتیجه فقدان منابع اصلی یعنی خاک و آب در بسیاری از مناطق محدود شده است. در عین حال مناطقی که…

ادامه مطلب
X