برچسب: مزایای زیست محیطی کشاورزی اورگانیک

مزایای کشاورزی اورگانیک

پایداری در بلند مدت بسیاری از تغییراتی که در محیط مشاهده میکنید دراز مدت است که درطول زمان به آرامی رخ میدهد. کشاورزی ارگانیک تاثیرات میان مدت و بلندمدت مداخلات کشاورزان را بر روی کشاورزی و اکوسیستم درنظر میگیرد. هدف آن تولید غذا در هنگام ایجاد یک تعادل زیست محیطی برای جلوگیری از باروری خاک و یا مشکلات آفات است.…

ادامه مطلب
X