مهم ترین نکات مربوط به کشاورزی اورگانیک

با توجه به رشد سریع جامعه جهانی نیاز به رویکرد پایداردر تولید مواد غذایی بیشتر شده است. شیوه های مزرعه داری غیرقابل انعطاف که تنها هدفشان تولید بیشتر است فشار بیشتری را بر مسائل جهانی دارند مانند: تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی، فرسایش خاک، آلودگی آب و خاک که مهمترین منابع طبیعی می باشند.
بسیاری از کشورها و کشاورزان در تلاش برای مقابله با مشکلات مذکور در فکر توسعه کشت ارگانیک قرار دارند. امروزه در 172 کشور جهان 3/3 میلیون جواز برای کشاورزی ارگانیک وجود دارد. مهمتر از همه زمین های کشاورزی که تحت کشاورزی ارگانیک قرار دارند به طور مداوم افزایش می یابد.

با این حال کشاورزی ارگانیک تنها یک درصد از کل زمین های کشاورزی را اشغال میکند.

چه دلیلی باعث شده که کشاورزی ارگانیک بسیار خاص باشد.

کشاورزی به عنوان یک رویکرد مدیریت مزرعه جامع با هدف ایجاد یک سیستم تولید غذا درزمینه های اجتماعی، محیطی و اقتصادی پایدار است.
به طور دقیق تر کشاورزی ارگانیک مبتنی بر مدیریت اکوسیستم کشاورزی است. نه اینکه بخواهد بر ورودی های کشاورزی خارجی بسنده کند مانند آفت کش ها، کود های مصنوعی، افزودنی ها و ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی.
کشاورزی ارگانیک شامل استفاده از روش های مزرعه داری سنتی در ترکیب تحقیقات علمی پیشرفته و نوآوری های مزرعه داری مدرن است. به عنوان مثال با استفاده از کود حیوانی و ضد عفونی کننده های بیولوژیکی.

اصول اصلی کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک در هر کشور تنظیم میشود که با چند اصول مشترک شناخته شده است:
اصل سلامت ادعا میکند که کشاورزی ارگانیک برای محافظت و تقویت سلامت همه ارگانیسم ها ضروری است (شامل میکروارگانیسم های خاک و همچنین انسان ها)
اصل اکولوژی که بر اساس این واقعیت است که کشاورزی ارگانیک باید نسبت به محیط زیست آگاهی داشته باشد (چشم انداز، آب و هوا، زیستگاه طبیعی، تنوع زیستی، هوا، آب وخاک)
اصل منصفانه هدف از ارائه مدیریت مناسب اجتماعی و محیط زیستی در برابر منابع محیط زیست در برابر منابع زیست محیطی است و همچنین ارائه یک منبع کافی از غذای کافی و سایر محصولات می باشد.
اصل منصفانه هدف از ارائه مدیریت مناسب اجتماعی و محیط زیست در برابر منابع زیست محیطی است و همچنین ارائه یک منبع کافی از غذای کافی و سایر محصولات است.
اصل مراقبت توجه و مسئولیت را به عنوان نگرانی اصلی در مدیریت مزرعه ارگانیک تاکید میکند.


کشاورزان ارگانیک درواقع کسانی هستند که سخت تلاش میکنند تا محصولات سالم و مغذی را رشد دهند. مسئولیت اضافی برای آنها حفظ و تقویت مهمترین منابع طبیعی است درحالی که حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده امری ضروری است. بنابراین اغلب تعجب میکنیم که چگونه کشاورزان زمین تولید محصولات خود را مدیریت میکنند. پاسخ معمولا به قوانین و مقررات هر کشور بستگی دارد.

با این حال برخی از محبوب ترین روش های مدیریت زراعت آلی عبارت اند از: تناوب گیاه برای حفظ باروری خاک و بهبود حفاظت از محصولات از آفات مختلف مدیریت مواد مغذی ارگانیک براساس بهبود مواد آلی خاک از طریق کود، کمپوست و یا برگردان کردن پسماند کاشت محصولات زراعی یک عمل مفیدی است برای کنترل آفات و علف های هرز و جلوگیری از فرسایش خاک.

همچنین بهبود محتوای مواد مغذی در خاک، اقدامات پیشگیرانه حفاظت از محصولات مانند انتخاب گونه های مقاوم، سازگاری کاشت و کشت و زمان برداشت با استفاده از شکارچیان طبیعی به عنوان یک معیار حفاظت از آفات بیولوژیکی است که از آن با نام روش مدیریت علف های هرز یاد میشود که خسارت های ناشی از خاک را که باعث کاهش آفت میشود از بین میبرد.


فاصله ی مناسب بین محصولات، کشت مکانیکی خاک، مواد بازیافتی، تکیه بر منابع تجدید پذیر برای ارگانیک اصلاحات صورت بگیرد یا خیر؟

بحث های عمومی و علمی در مورد مزایا و معایب کشاورزی ارگانیک وجود دارد. که اکثر آنها مربوط به بهره وری و سود آوری تولید محصولات ارگانیک هستند.
با توجه به عملکرد آن کشاورزی ارگانیک هنوز هم عقب مانده است. با این حال برخی موارد وجود دارد که در آن کشاورزی ارگانیک به میزان بیشتری محصولات معمول را به دست آورد.
از سوی دیگر محصولات ارگانیک گواهی معمولا قیمت های بالاتری را نسبت به همتایان معمول خود دارند. آن عمدتا به دلیل محدود بودن عرضه محصولات ارگانیک در بازار است و این بیشتر منجر به افزایش تقاضا برای محصولات ارگانیک شده میشود. از دیگر جنبه های مهمی که در نظر است این است که کشاورزی ارگانیک یک کار مزرعه پرور است که نیاز به کار زیادی دارد. مهمتر از همه برای استفاده بهتر از محیط زیست و فعالیت های کشاورزی ارگانیک کشاورز باید با مقررات پیچیده و سخت گیرانه مقابله کند.

راه اندازی یک کشاورزی ارگانیک کار ساده ای نیست اما با این حال آن ارزش های ویژه ای را به ارمغان می آورد و فرصت های جدیدی را برای دستیابی به تولید محصول پایدار ارائه میکند. بنابراین ذهن خود را به سوی طبیعت باز کنید و مدیریت مزرعه ارگانیک را هدیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X